Firma Light-Tech P.U.H. s.c. J. Jaworski, M. Maksymiuk realizuje projekt z Działania 1.5 Dotacje inwestycyjne w dziedzinie turystyki współfinansowany ze środków unijnych.

Nazwa projektu: Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech

Opis projektu: W wyniku realizacji projektu wdrożony zostanie nowy, bardzo atrakcyjny produkt turystyczny – WSPÓŁORGANIZACJA PRZEDSIĘWZIĘĆ KULTURALNO-ROZRYWKOWYCH

Numer projektu: 04.10-UDA-RPLU.01.05.00-06-042/10

 

Firma LIGHT-TECH realizuje projekt współfinansowany przez Unię Europejską:

Projekt 09.09-UDA-RPLU.01.02.00-06-048/09.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności firmy Light-Tech poprzez zakup innowacyjnego sprzętu oraz wartości niematerialnych i prawnych”

Projekt jest w 70% współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków Budżetu Państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.
Punkt Informacyjny Departamentu Strategii i Rozwoju Regionalnego UMWL w Lublinie ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin
tel. 0 800 888 776 (bezpłatna infolinia), 81 44 16 864
e-mail: rpo@lubelskie.pl, www.rpo.lubelskie.pl

Punkt Informacyjny Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie:
ul. Wojciechowska 9A, 20-704 Lublin
tel. 81 46 23 800 , 81 46 23 812, 81-46-23 831
e-mail: lawp@lubelskie.pl, www.lawp.lubelskie.pl